Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 05:47
kontakt
ONDE
Kwartalne skonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 229 642,00 357 345,00
55,6%
340 754,00
-4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 876,00 32 565,00
72,5%
16 975,00
-47,9%
Zysk (strata) brutto 18 715,00 32 642,00
74,4%
15 700,00
-51,9%
Zysk (strata) netto 14 805,00 28 235,00
90,7%
11 785,00
-58,3%
Amortyzacja 1 565,00 1 673,00
6,9%
1 693,00
1,2%
Aktywa 326 643,00 528 439,00
61,8%
597 309,00
13,0%
Kapitał własny 69 221,00 97 456,00
40,8%
315 649,00
223,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,77
40,8%
5,74
223,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,51
90,7%
0,21
-58,3%