Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.26, godz. 07:03
kontakt
VIGOSYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 403,00 13 896,00
12,0%
12 888,00
-7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 984,00 5 408,00
35,7%
4 294,00
-20,6%
Zysk (strata) brutto 2 635,00 5 605,00
112,7%
3 802,00
-32,2%
Zysk (strata) netto 2 625,00 5 582,00
112,6%
3 827,00
-31,4%
Amortyzacja 1 495,00 1 556,00
4,1%
1 564,00
0,5%
Aktywa 129 665,00 136 749,00
5,5%
139 941,00
2,3%
Kapitał własny 70 688,00 76 218,00
7,8%
80 045,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 96,97 104,55
7,8%
109,80
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,60 7,66
112,6%
5,25
-31,4%