Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 08:38
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
331,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 224,00
---
-33,00
---
281,00
---
Zysk (strata) brutto -21,00 219,00
---
-33,00
---
275,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 219,00
---
-33,00
---
275,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 87 665,00 87 804,00
0,2%
87 864,00
0,1%
88 045,00
0,2%
Kapitał własny 83 260,00 83 373,00
0,1%
83 447,00
0,1%
83 722,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,93 15,95
0,1%
15,97
0,1%
16,02
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,04
---
-0,01
---
0,05
---