Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 13:25
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -17,00
---
224,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -21,00
---
219,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -21,00
---
219,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 88 434,00 87 665,00
-0,9%
87 639,00
-0,0%
Kapitał własny 83 281,00 83 260,00
-0,0%
83 480,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,94 15,93
-0,0%
15,97
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,04
---