Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.04, godz. 22:43
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 151 160,00 92 374,00
-38,9%
125 035,00
35,4%
135 045,00
8,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 894,00 3 342,00
-81,3%
6 146,00
83,9%
4 017,00
-34,6%
Zysk (strata) brutto 16 179,00 7 441,00
-54,0%
-532,00
---
30 464,00
---
Zysk (strata) netto 12 960,00 7 569,00
-41,6%
-678,00
---
27 637,00
---
Amortyzacja 4 945,00 5 135,00
3,8%
4 734,00
-7,8%
5 196,00
9,8%
Aktywa 812 740,00 836 646,00
2,9%
901 457,00
7,7%
916 828,00
1,7%
Kapitał własny 222 136,00 229 734,00
3,4%
229 335,00
-0,2%
225 921,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,60 18,21
3,4%
18,18
-0,2%
17,90
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 0,60
-41,6%
-0,05
---
2,19
---