Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:33
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 442,00 101,00
-77,1%
37,00
-63,4%
40,00
8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -1 403,00
---
-286,00
---
-115,00
---
Zysk (strata) brutto -39,00 -1 405,00
---
-286,00
---
-142,00
---
Zysk (strata) netto -39,00 -1 405,00
---
-286,00
---
-142,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 431,00 385,00
-73,1%
615,00
59,7%
413,00
-32,8%
Kapitał własny -933,00 -2 259,00
---
-2 624,00
---
-2 687,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,77 -1,86
---
-2,17
---
-2,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -1,16
---
-0,24
---
-0,12
---