Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:14
kontakt
UNIMOT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 283 464,00 1 216 618,00
-5,2%
1 542 248,00
26,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 244,00 32 668,00
907,0%
38 861,00
19,0%
Zysk (strata) brutto 2 376,00 30 991,00
1 204,3%
37 383,00
20,6%
Zysk (strata) netto 1 982,00 25 119,00
1 167,4%
29 895,00
19,0%
Amortyzacja 2 213,00 2 231,00
0,8%
2 488,00
11,5%
Aktywa 660 952,00 743 474,00
12,5%
1 008 489,00
35,6%
Kapitał własny 234 618,00 259 737,00
10,7%
289 632,00
11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,62 31,68
10,7%
35,33
11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 3,06
1 166,1%
3,65
19,0%