Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 00:45
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 60,00 60,00
0,0%
65,00
8,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -45,00
---
33,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -43,00
---
33,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -44,00
---
33,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 272,00 262,00
-3,7%
272,00
3,8%
Kapitał własny 22,00 -22,00
---
10,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,01
---