Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:08
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73 832,00 77 609,00
5,1%
38 160,00
-50,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 738,00 7 447,00
29,8%
-2 572,00
---
Zysk (strata) brutto 4 976,00 7 492,00
50,6%
-2 754,00
---
Zysk (strata) netto 4 020,00 5 722,00
42,3%
-2 249,00
---
Amortyzacja 920,00 880,00
-4,3%
899,00
2,2%
Aktywa 192 359,00 136 885,00
-28,8%
138 698,00
1,3%
Kapitał własny 63 634,00 88 788,00
39,5%
86 539,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,18 2,87
-53,5%
2,80
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,18
-52,6%
-0,07
---