Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.14, godz. 12:42
kontakt
IMPERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -270,00 -275,00
---
Zysk (strata) brutto 621,00 297,00
-52,2%
Zysk (strata) netto 621,00 297,00
-52,2%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 16 542,00 16 849,00
1,9%
Kapitał własny 16 120,00 16 417,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,10
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-51,9%