Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:27
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 620,00 11 229,00
5,7%
12 960,00
15,4%
13 719,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 164,00 -272,00
---
383,00
---
573,00
49,6%
Zysk (strata) brutto 22,00 -348,00
---
337,00
---
505,00
49,9%
Zysk (strata) netto 25,00 -325,00
---
360,00
---
392,00
8,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 36 077,00 35 319,00
-2,1%
35 097,00
-0,6%
34 590,00
-1,4%
Kapitał własny 17 953,00 17 628,00
-1,8%
17 988,00
2,0%
18 380,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-1,8%
0,11
1,8%
0,12
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%