Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:41
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 960,00 13 719,00
5,9%
12 409,00
-9,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 383,00 573,00
49,6%
402,00
-29,8%
Zysk (strata) brutto 337,00 505,00
49,9%
404,00
-20,0%
Zysk (strata) netto 360,00 392,00
8,9%
354,00
-9,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 097,00 34 435,00
-1,9%
36 571,00
6,2%
Kapitał własny 17 988,00 18 331,00
1,9%
18 684,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
1,8%
0,12
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%