Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:56
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 328 841,00 373 817,00
13,7%
371 798,00
-0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 957,00 15 762,00
58,3%
25 791,00
63,6%
Zysk (strata) brutto 8 284,00 14 475,00
74,7%
24 951,00
72,4%
Zysk (strata) netto 6 736,00 11 653,00
73,0%
21 331,00
83,1%
Amortyzacja 5 519,00 5 008,00
-9,3%
5 540,00
10,6%
Aktywa 1 027 129,00 1 053 906,00
2,6%
1 017 030,00
-3,5%
Kapitał własny 221 784,00 233 441,00
5,3%
254 820,00
9,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,66 10,16
5,3%
11,09
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,51
73,0%
0,93
83,2%