Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:55
kontakt
SFERANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 403,00 1 713,00
22,1%
1 902,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 102,00 66,00
-35,3%
290,00
339,4%
Zysk (strata) brutto 64,00 41,00
-35,9%
269,00
556,1%
Zysk (strata) netto 41,00 20,00
-51,2%
209,00
945,0%
Amortyzacja 182,00 189,00
3,8%
185,00
-2,1%
Aktywa 40 824,00 50 955,00
24,8%
52 900,00
3,8%
Kapitał własny 10 600,00 10 619,00
0,2%
10 828,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,37 1,37
0,2%
1,40
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-40,0%
0,03
800,0%