Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:10
kontakt
IMPEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 878,00 12 011,00
-6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 338,00 -5 641,00
---
Zysk (strata) brutto 5 988,00 -5 463,00
---
Zysk (strata) netto 6 059,00 -4 722,00
---
Amortyzacja 1 737,00 1 710,00
-1,6%
Aktywa 295 339,00 286 397,00
-3,0%
Kapitał własny 236 502,00 231 781,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,38 18,02
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 -0,37
---