Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:43
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 996,00 2 860,00
-4,5%
2 740,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 278,00 1 033,00
---
467,00
-54,8%
Zysk (strata) brutto -1 744,00 703,00
---
275,00
-60,9%
Zysk (strata) netto -1 706,00 415,00
---
213,00
-48,7%
Amortyzacja 47,00 45,00
-4,3%
45,00
0,0%
Aktywa 129 989,00 123 183,00
-5,2%
123 191,00
0,0%
Kapitał własny 65 333,00 65 749,00
0,6%
65 961,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,66 1,67
0,7%
1,67
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,01
---
0,00
-54,5%