Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:30
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 319,00 35 463,00
83,6%
20 941,00
-40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 950,00 -45 210,00
---
-4 632,00
---
Zysk (strata) brutto -62 200,00 5 124,00
---
-7 455,00
---
Zysk (strata) netto -61 605,00 3 506,00
---
-6 803,00
---
Amortyzacja 1 965,00 1 995,00
1,5%
1 979,00
-0,8%
Aktywa 578 292,00 543 329,00
-6,0%
550 051,00
1,2%
Kapitał własny 158 327,00 161 768,00
2,2%
154 965,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,88 7,03
2,2%
6,73
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,68 0,15
---
-0,30
---