Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 11:47
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 087,00 22 002,00
-15,7%
19 319,00
-12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 010,00 -980,00
---
-2 950,00
---
Zysk (strata) brutto 22,00 668,00
2 936,4%
-62 200,00
---
Zysk (strata) netto 134,00 72,00
-46,3%
-61 605,00
---
Amortyzacja 1 966,00 1 933,00
-1,7%
1 965,00
1,7%
Aktywa 746 118,00 669 702,00
-10,2%
578 292,00
-13,6%
Kapitał własny 219 770,00 219 932,00
0,1%
158 327,00
-28,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,55 9,56
0,1%
6,88
-28,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-50,0%
-2,68
---