Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:06
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 899 489,00 787 871,00
-12,4%
665 640,00
-15,5%
636 728,00
-4,3%
Przychody z tytułu prowizji 210 493,00 191 748,00
-8,9%
202 399,00
5,6%
204 627,00
1,1%
Wynik na działalności bankowej 321 087,00 395 347,00
23,1%
296 691,00
-25,0%
63 074,00
-78,7%
Zysk (strata) brutto 97 513,00 107 181,00
9,9%
104 620,00
-2,4%
-115 598,00
---
Zysk (strata) netto 42 357,00 53 675,00
26,7%
41 833,00
-22,1%
-119 286,00
---
Amortyzacja 49 653,00 50 025,00
0,7%
48 292,00
-3,5%
48 392,00
0,2%
Aktywa 100 811 595,00 101 514 403,00
0,7%
101 320 164,00
-0,2%
97 015 626,00
-4,2%
Kapitał własny 8 789 011,00 8 973 380,00
2,1%
8 977 307,00
0,0%
8 835 703,00
-1,6%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
19,16
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,24 7,40
2,1%
7,40
0,0%
7,28
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
25,7%
0,03
-22,7%
-0,10
---