Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 22:18
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 221,00 11 537,00
40,3%
18 578,00
61,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -595,00 459,00
---
3 271,00
612,6%
Zysk (strata) brutto -462,00 364,00
---
3 641,00
900,3%
Zysk (strata) netto -465,00 337,00
---
2 835,00
741,2%
Amortyzacja 267,00 232,00
-13,1%
231,00
-0,4%
Aktywa 36 178,00 38 241,00
5,7%
43 488,00
13,7%
Kapitał własny 24 457,00 24 794,00
1,4%
27 629,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,22 2,25
1,4%
2,51
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,03
---
0,26
732,3%