Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.26, godz. 13:05
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 578,00 12 044,00
-35,2%
12 029,00
-0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 271,00 -1 092,00
---
45,00
---
Zysk (strata) brutto 3 641,00 -1 922,00
---
58,00
---
Zysk (strata) netto 2 835,00 -1 622,00
---
139,00
---
Amortyzacja 231,00 267,00
15,6%
254,00
-4,9%
Aktywa 43 488,00 39 651,00
-8,8%
42 455,00
7,1%
Kapitał własny 27 629,00 26 007,00
-5,9%
26 146,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,51 2,36
-5,9%
2,38
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 -0,15
---
0,01
---