Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 03:23
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 537,00 18 578,00
61,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 459,00 3 271,00
612,6%
Zysk (strata) brutto 364,00 3 641,00
900,3%
Zysk (strata) netto 337,00 2 835,00
741,2%
Amortyzacja 232,00 231,00
-0,4%
Aktywa 38 241,00 43 488,00
13,7%
Kapitał własny 24 794,00 27 629,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,25 2,51
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,26
732,3%