Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:54
kontakt
ECERAMICS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -4,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto 9,00 8,00
-11,1%
10,00
25,0%
Zysk (strata) netto 7,00 5,00
-28,6%
7,00
40,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 906,00 20 920,00
0,1%
20 933,00
0,1%
Kapitał własny 18 339,00 18 344,00
0,0%
18 352,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---