Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 02:18
kontakt
ALUMETAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 228,00 2 847,00
27,8%
3 844,00
35,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -113,00 -324,00
---
-581,00
---
Zysk (strata) brutto 33 281,00 -310,00
---
-586,00
---
Zysk (strata) netto 33 191,00 -129,00
---
-571,00
---
Amortyzacja 229,00 241,00
5,2%
219,00
-9,1%
Aktywa 312 182,00 310 300,00
-0,6%
313 076,00
0,9%
Kapitał własny 291 089,00 291 002,00
-0,0%
295 033,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,80 18,80
-0,0%
18,94
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,14 -0,01
---
-0,04
---