Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:09
kontakt
NEPTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 496,00 5 451,00
-16,1%
5 754,00
5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 532,00 308,00
-42,1%
122,00
-60,4%
Zysk (strata) brutto 559,00 332,00
-40,6%
141,00
-57,5%
Zysk (strata) netto 462,00 157,00
-66,0%
165,00
5,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 935,00 14 629,00
-2,0%
14 991,00
2,5%
Kapitał własny 4 488,00 5 056,00
12,7%
5 053,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,49 5,06
12,7%
5,05
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,16
-66,0%
0,16
5,1%