Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 19:01
kontakt
NEPTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 647,00 4 273,00
-8,0%
6 496,00
52,0%
5 451,00
-16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -373,00 98,00
---
532,00
442,9%
308,00
-42,1%
Zysk (strata) brutto -360,00 110,00
---
559,00
408,2%
332,00
-40,6%
Zysk (strata) netto -331,00 116,00
---
462,00
298,3%
157,00
-66,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 419,00 14 167,00
24,1%
14 935,00
5,4%
14 182,00
-5,0%
Kapitał własny 3 969,00 4 026,00
1,4%
4 488,00
11,5%
4 644,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,97 4,03
1,4%
4,49
11,5%
4,64
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,33 0,12
---
0,46
298,3%
0,16
-66,0%