Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.02, godz. 18:22
kontakt
KLEBAINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -68,00 580,00
---
-72,00
---
Zysk (strata) brutto -67,00 580,00
---
-89,00
---
Zysk (strata) netto -67,00 580,00
---
-89,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 345,00 9 742,00
4,2%
9 734,00
-0,1%
Kapitał własny -14 970,00 -14 398,00
---
-14 376,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,29 -1,24
---
-1,24
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
-0,01
---