Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 14:54
kontakt
SIMPLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 045,00 14 560,00
61,0%
9 556,00
-34,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 481,00 2 811,00
484,4%
-4 520,00
---
Zysk (strata) brutto 472,00 2 797,00
492,6%
-4 547,00
---
Zysk (strata) netto 250,00 2 887,00
1 054,8%
-4 749,00
---
Amortyzacja 1 013,00 886,00
-12,5%
732,00
-17,4%
Aktywa 42 867,00 52 306,00
22,0%
43 317,00
-17,2%
Kapitał własny 22 802,00 25 689,00
12,7%
20 941,00
-18,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,74 5,34
12,7%
4,35
-18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,60
1 053,8%
-0,99
---