Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 06:19
kontakt
SIMPLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 856,00 9 045,00
-8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 763,00 481,00
-37,0%
Zysk (strata) brutto 715,00 472,00
-34,0%
Zysk (strata) netto 985,00 250,00
-74,6%
Amortyzacja 1 006,00 1 013,00
0,7%
Aktywa 46 824,00 42 867,00
-8,5%
Kapitał własny 22 552,00 22 802,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,69 4,74
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,05
-74,6%