Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:40
kontakt
BPX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20 683,00 23 844,00
15,3%
25 268,00
6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 659,00 654,00
-0,8%
-1 797,00
---
Zysk (strata) brutto 1 455,00 973,00
-33,1%
-1 990,00
---
Zysk (strata) netto -181,00 848,00
---
-2 687,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 59 369,00 61 896,00
4,3%
65 057,00
5,1%
Kapitał własny 39 082,00 39 929,00
2,2%
37 243,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,88 1,92
2,1%
1,79
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,04
---
-0,13
---