Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.27, godz. 11:50
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 432,00 2 286,00
429,2%
544,00
-76,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 392,00
3 820,0%
291,00
-25,8%
Zysk (strata) brutto 10,00 390,00
3 800,0%
291,00
-25,4%
Zysk (strata) netto 10,00 390,00
3 800,0%
291,00
-25,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 11 604,00 8 246,00
-28,9%
9 010,00
9,3%
Kapitał własny 9 915,00 7 502,00
-24,3%
7 706,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,54 2,68
-24,3%
2,75
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,14
3 375,0%
0,10
-25,2%