Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:26
kontakt
PFMEDICAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -300,00 -287,00
---
-343,00
---
Zysk (strata) brutto -6,00 -90,00
---
-143,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -90,00
---
-143,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 77,00 77,00
0,0%
81,00
5,2%
Kapitał własny -7 834,00 -7 924,00
---
-8 067,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,93 -6,00
---
-6,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,07
---
-0,11
---