Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 22:34
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 934 930,00 922 199,00
-1,4%
889 799,00
-3,5%
Przychody z tytułu prowizji 517 432,00 575 878,00
11,3%
605 434,00
5,1%
Wynik na działalności bankowej 549 649,00 344 985,00
-37,2%
762 009,00
120,9%
Zysk (strata) brutto 235 822,00 -6 062,00
---
484 275,00
---
Zysk (strata) netto 89 237,00 -170 582,00
---
315 085,00
---
Amortyzacja 98 375,00 97 696,00
-0,7%
98 685,00
1,0%
Aktywa 173 841 152,00 172 009 684,00
-1,1%
186 059 825,00
8,2%
Kapitał własny 16 680 990,00 16 467 692,00
-1,3%
16 464 158,00
-0,0%
Współczynnik wypłacalności 22,56 22,95
1,7%
21,99
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 393,74 388,71
-1,3%
388,62
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,11 -4,03
---
7,44
---