Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:00
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 184 805,00 1 067 305,00
-9,9%
934 930,00
-12,4%
922 199,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 502 308,00 499 632,00
-0,5%
517 432,00
3,6%
575 878,00
11,3%
Wynik na działalności bankowej 665 747,00 625 581,00
-6,0%
549 649,00
-12,1%
344 985,00
-37,2%
Zysk (strata) brutto 138 709,00 204 527,00
47,5%
235 822,00
15,3%
-6 062,00
---
Zysk (strata) netto 91 584,00 82 808,00
-9,6%
89 237,00
7,8%
-170 582,00
---
Amortyzacja 86 358,00 105 842,00
22,6%
98 375,00
-7,1%
97 696,00
-0,7%
Aktywa 164 499 701,00 174 380 077,00
6,0%
173 841 152,00
-0,3%
172 009 684,00
-1,1%
Kapitał własny 16 518 860,00 16 725 212,00
1,2%
16 680 990,00
-0,3%
16 467 692,00
-1,3%
Współczynnik wypłacalności 22,62 22,34
-1,2%
22,56
1,0%
22,95
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 390,07 394,94
1,2%
393,74
-0,3%
388,71
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,16 1,96
-9,6%
2,11
7,7%
-4,03
---