Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 18:36
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 067 305,00 1 067 305,00
0,0%
934 930,00
-12,4%
922 199,00
-1,4%
Przychody z tytułu prowizji 499 632,00 499 632,00
0,0%
517 432,00
3,6%
575 878,00
11,3%
Wynik na działalności bankowej 625 581,00 625 581,00
0,0%
549 649,00
-12,1%
344 985,00
-37,2%
Zysk (strata) brutto 204 527,00 204 527,00
0,0%
235 822,00
15,3%
-6 062,00
---
Zysk (strata) netto 82 808,00 82 808,00
0,0%
89 237,00
7,8%
-170 582,00
---
Amortyzacja 105 842,00 105 842,00
0,0%
98 375,00
-7,1%
97 696,00
-0,7%
Aktywa 174 380 077,00 174 380 077,00
0,0%
173 841 152,00
-0,3%
172 009 684,00
-1,1%
Kapitał własny 16 725 212,00 16 725 212,00
0,0%
16 680 990,00
-0,3%
16 467 692,00
-1,3%
Współczynnik wypłacalności 22,34 22,34
0,0%
22,56
1,0%
22,95
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 394,94 394,94
0,0%
393,74
-0,3%
388,71
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,96 1,96
0,0%
2,11
7,7%
-4,03
---