Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 06:25
kontakt
GENRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 489,00 4 133,00
177,6%
9 852,00
138,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 352,00 -1 110,00
---
608,00
---
Zysk (strata) brutto 283,00 -888,00
---
591,00
---
Zysk (strata) netto 273,00 -924,00
---
448,00
---
Amortyzacja 243,00 271,00
11,5%
273,00
0,7%
Aktywa 25 614,00 23 765,00
-7,2%
25 492,00
7,3%
Kapitał własny 13 696,00 12 791,00
-6,6%
13 207,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,13
-6,4%
0,14
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,00
---