Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:34
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 411,00 565,00
37,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -405,00 -534,00
---
Zysk (strata) brutto -3 991,00 -553,00
---
Zysk (strata) netto -3 895,00 -553,00
---
Amortyzacja 202,00 199,00
-1,5%
Aktywa 95 918,00 95 782,00
-0,1%
Kapitał własny 91 895,00 91 343,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,52
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,01
---