Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:01
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 565,00 786,00
39,1%
738,00
-6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -534,00 -309,00
---
-325,00
---
Zysk (strata) brutto -553,00 -657,00
---
-343,00
---
Zysk (strata) netto -553,00 -381,00
---
-278,00
---
Amortyzacja 199,00 241,00
21,1%
186,00
-22,8%
Aktywa 95 782,00 95 141,00
-0,7%
94 469,00
-0,7%
Kapitał własny 91 343,00 90 975,00
-0,4%
90 697,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 1,51
-0,4%
1,51
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---