Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:28
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 202 238,00 195 893,00
-3,1%
198 326,00
1,2%
240 791,00
21,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 287,00 4 915,00
281,9%
16 128,00
228,1%
52 732,00
227,0%
Zysk (strata) brutto 2 995,00 4 723,00
57,7%
15 778,00
234,1%
52 834,00
234,9%
Zysk (strata) netto 2 750,00 3 740,00
36,0%
12 749,00
240,9%
42 777,00
235,5%
Amortyzacja 1 470,00 1 631,00
11,0%
1 687,00
3,4%
1 705,00
1,1%
Aktywa 491 465,00 451 440,00
-8,1%
472 095,00
4,6%
536 637,00
13,7%
Kapitał własny 236 656,00 249 006,00
5,2%
276 757,00
11,1%
320 089,00
15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,52 14,23
5,2%
15,82
11,1%
18,29
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,21
36,3%
0,73
240,7%
2,44
235,3%