Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:58
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 184 488,00 202 238,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 510,00 1 287,00
-76,6%
Zysk (strata) brutto 5 274,00 2 995,00
-43,2%
Zysk (strata) netto 4 262,00 2 750,00
-35,5%
Amortyzacja 1 461,00 1 470,00
0,6%
Aktywa 498 715,00 491 465,00
-1,5%
Kapitał własny 242 986,00 236 656,00
-2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,88 13,52
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,16
-35,7%