Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 13:57
kontakt
ESTAR
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 4 703 610,00
Kapitał własny 2 984 849,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 179,74
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00