Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 18:20
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 953,00 656,00
-31,2%
401,00
-38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 572,00 -1 819,00
---
3 352,00
---
Zysk (strata) brutto 2 561,00 -1 831,00
---
3 341,00
---
Zysk (strata) netto 2 075,00 -2 135,00
---
2 865,00
---
Amortyzacja 97,00 93,00
-4,1%
106,00
14,0%
Aktywa 25 214,00 25 313,00
0,4%
28 668,00
13,3%
Kapitał własny 24 182,00 22 045,00
-8,8%
24 911,00
13,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,16 36,61
-8,8%
41,37
13,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,45 -3,55
---
4,76
---