Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 05:22
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 546,00 26 658,00
36,4%
21 465,00
-19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 995,00 4 472,00
349,4%
3 165,00
-29,2%
Zysk (strata) brutto -2 717,00 5 710,00
---
2 003,00
-64,9%
Zysk (strata) netto -2 246,00 4 556,00
---
1 588,00
-65,1%
Amortyzacja 1 634,00 1 677,00
2,6%
1 768,00
5,4%
Aktywa 65 273,00 66 216,00
1,4%
65 375,00
-1,3%
Kapitał własny 18 289,00 22 549,00
23,3%
23 594,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,06 6,23
23,3%
6,52
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,62 1,26
---
0,44
-65,1%