Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.22, godz. 13:07
kontakt
INDYGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -2,00
---
Zysk (strata) brutto -9,00 -7,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 -6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 14 225,00 14 226,00
0,0%
Kapitał własny 12 298,00 12 293,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,74
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---