Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:15
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -3,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) brutto 12,00 10,00
-16,7%
12,00
20,0%
Zysk (strata) netto 10,00 7,00
-30,0%
10,00
42,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 23 285,00 23 298,00
0,1%
23 311,00
0,1%
Kapitał własny 17 749,00 17 757,00
0,0%
17 767,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---