Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:41
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12,00 -37,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto 1,00 -26,00
---
242,00
---
Zysk (strata) netto 1,00 104,00
10 300,0%
242,00
132,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 101,00 6 557,00
7,5%
7 616,00
16,2%
Kapitał własny 5 488,00 5 592,00
1,9%
5 834,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,24
2,1%
0,25
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
150,0%