Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 12:16
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -5,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto 3,00 412,00
13 633,3%
1,00
-99,8%
Zysk (strata) netto 3,00 412,00
13 633,3%
1,00
-99,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 553,00 6 083,00
9,5%
6 101,00
0,3%
Kapitał własny 5 075,00 5 487,00
8,1%
5 488,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,23
7,9%
0,23
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
---
0,00
---