Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:56
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 -12,00
---
20,00
---
Zysk (strata) brutto 412,00 1,00
-99,8%
-417,00
---
Zysk (strata) netto 412,00 1,00
-99,8%
-416,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 083,00 6 101,00
0,3%
7,00
-99,9%
Kapitał własny 5 487,00 5 488,00
0,0%
6,00
-99,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,23
0,0%
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
-0,02
---