Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 18:30
kontakt
NOOBZ
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 926,00 1 016,00
-47,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -535,00 -1 456,00
---
Zysk (strata) brutto -518,00 -470,00
---
Zysk (strata) netto -531,00 -490,00
---
Amortyzacja 40,00 39,00
-2,5%
Aktywa 2 209,00 3 533,00
59,9%
Kapitał własny 928,00 2 088,00
125,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 1,52
124,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 -0,36
---