Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 01:37
kontakt
NOOBZ
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 541,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -194,00 -834,00
---
Zysk (strata) brutto -115,00 151,00
---
Zysk (strata) netto -127,00 131,00
---
Amortyzacja 0,00 12,00
---
Aktywa 2 687,00 4 405,00
63,9%
Kapitał własny 1 825,00 3 799,00
108,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 2,76
108,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,10
---