Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 18:40
kontakt
NOOBZ
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 461,00 1 473,00
219,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -562,00 400,00
---
Zysk (strata) brutto -560,00 380,00
---
Zysk (strata) netto -560,00 380,00
---
Amortyzacja 9,00 0,00
---
Aktywa 3 000,00 4 347,00
44,9%
Kapitał własny 950,00 3 142,00
230,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,69 2,28
230,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 0,28
---