Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 15:48
kontakt
NOOBZ
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 356,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -334,00 514,00
---
Zysk (strata) brutto -316,00 505,00
---
Zysk (strata) netto -316,00 505,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 672,00 4 860,00
32,4%
Kapitał własny 2 092,00 4 304,00
105,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,52 3,12
105,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 0,37
---