Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:36
kontakt
MERCATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 144 967,00 215 004,00
48,3%
263 816,00
22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 80 151,00 99 952,00
24,7%
117 098,00
17,2%
Zysk (strata) brutto 81 725,00 118 506,00
45,0%
152 082,00
28,3%
Zysk (strata) netto 66 376,00 99 512,00
49,9%
130 021,00
30,7%
Amortyzacja 632,00 754,00
19,3%
751,00
-0,4%
Aktywa 307 822,00 420 155,00
36,5%
687 775,00
63,7%
Kapitał własny 171 806,00 271 349,00
57,9%
401 370,00
47,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,20 25,59
57,9%
37,85
47,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,26 9,38
49,9%
12,26
30,7%