Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 03:01
kontakt
ORANGEPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 591 000,00 2 721 000,00
5,0%
2 632 000,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 148 000,00 56 000,00
-62,2%
119 000,00
112,5%
Zysk (strata) brutto 75 000,00 -23 000,00
---
55 000,00
---
Zysk (strata) netto 62 000,00 -20 000,00
---
44 000,00
---
Amortyzacja 723 000,00 745 000,00
3,0%
683 000,00
-8,3%
Aktywa 23 897 000,00 23 904 000,00
0,0%
23 858 000,00
-0,2%
Kapitał własny 10 545 000,00 10 533 000,00
-0,1%
10 622 000,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,04 8,03
-0,1%
8,09
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,02
---
0,03
---