Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 07:06
kontakt
AGROMEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 462,00 6 847,00
-19,1%
10 490,00
53,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126,00 -243,00
---
543,00
---
Zysk (strata) brutto 242,00 -179,00
---
580,00
---
Zysk (strata) netto 210,00 -179,00
---
470,00
---
Amortyzacja 94,00 94,00
0,0%
109,00
16,0%
Aktywa 18 861,00 22 074,00
17,0%
23 533,00
6,6%
Kapitał własny 12 049,00 11 976,00
-0,6%
12 369,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,70 3,67
-0,6%
3,79
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,06
---
0,14
---