Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:35
kontakt
MFO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 103 600,00 119 786,00
15,6%
176 438,00
47,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 474,00 13 387,00
106,8%
23 747,00
77,4%
Zysk (strata) brutto 7 112,00 13 680,00
92,4%
23 469,00
71,6%
Zysk (strata) netto 5 719,00 11 324,00
98,0%
18 974,00
67,6%
Amortyzacja 1 250,00 1 294,00
3,5%
1 287,00
-0,5%
Aktywa 313 011,00 311 399,00
-0,5%
388 681,00
24,8%
Kapitał własny 175 914,00 187 299,00
6,5%
206 273,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,62 28,35
6,5%
31,22
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,87 1,71
97,9%
2,87
67,6%