Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 19:41
kontakt
MFO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 86 750,00 103 600,00
19,4%
119 786,00
15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 992,00 6 474,00
116,4%
13 387,00
106,8%
Zysk (strata) brutto 2 107,00 7 112,00
237,5%
13 680,00
92,4%
Zysk (strata) netto 1 644,00 5 719,00
247,9%
11 324,00
98,0%
Amortyzacja 1 238,00 1 250,00
1,0%
1 294,00
3,5%
Aktywa 282 090,00 313 011,00
11,0%
311 399,00
-0,5%
Kapitał własny 170 194,00 175 914,00
3,4%
187 299,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,76 26,62
3,4%
28,35
6,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,87
247,8%
1,71
97,9%