Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 10:39
kontakt
MFO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 118 349,00 86 750,00
-26,7%
103 600,00
19,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 385,00 2 992,00
-64,3%
6 474,00
116,4%
Zysk (strata) brutto 10 235,00 2 107,00
-79,4%
7 112,00
237,5%
Zysk (strata) netto 8 266,00 1 644,00
-80,1%
5 719,00
247,9%
Amortyzacja 1 219,00 1 238,00
1,6%
1 250,00
1,0%
Aktywa 315 297,00 282 090,00
-10,5%
313 011,00
11,0%
Kapitał własny 168 551,00 170 194,00
1,0%
175 914,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,51 25,76
1,0%
26,62
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 0,25
-80,1%
0,87
247,8%