Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.06, godz. 02:39
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 523,00 5 991,00
-63,7%
11 216,00
87,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -473,00 864,00
---
-795,00
---
Zysk (strata) brutto -1 009,00 -10 679,00
---
-1 602,00
---
Zysk (strata) netto -1 009,00 -10 679,00
---
-1 602,00
---
Amortyzacja 967,00 1 180,00
22,0%
1 227,00
4,0%
Aktywa 96 161,00 100 889,00
4,9%
94 840,00
-6,0%
Kapitał własny 10 085,00 8 593,00
-14,8%
6 998,00
-18,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,52
-14,9%
0,42
-18,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,65
---
-0,10
---