Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 10:10
kontakt
OPTIZENLB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 154,00 243,00
57,8%
148,00
-39,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 224,00
---
10,00
-95,5%
Zysk (strata) brutto -23,00 224,00
---
-1 492,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 224,00
---
-1 492,00
---
Amortyzacja 19,00 10,00
-47,4%
8,00
-20,0%
Aktywa 1 760,00 220,00
-87,5%
200,00
-9,1%
Kapitał własny 951,00 -317,00
---
-311,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 -0,04
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---
-0,18
---