Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.26, godz. 15:39
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 000,00 28 000,00
75,0%
14 000,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 000,00 -41 000,00
---
-14 000,00
---
Zysk (strata) brutto 473 000,00 -62 000,00
---
-34 000,00
---
Zysk (strata) netto 479 000,00 -66 000,00
---
-31 000,00
---
Amortyzacja 4 000,00 3 000,00
-25,0%
4 000,00
33,3%
Aktywa 13 355 000,00 13 198 000,00
-1,2%
12 993 000,00
-1,6%
Kapitał własny 6 995 000,00 6 952 000,00
-0,6%
6 956 000,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,89 16,79
-0,6%
16,80
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,16 -0,16
---
-0,08
---