Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:48
kontakt
ENERGA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 000,00 16 000,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 000,00 -19 000,00
---
Zysk (strata) brutto -556 000,00 473 000,00
---
Zysk (strata) netto -558 000,00 479 000,00
---
Amortyzacja 4 000,00 4 000,00
0,0%
Aktywa 12 930 000,00 13 355 000,00
3,3%
Kapitał własny 6 499 000,00 6 995 000,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,70 16,89
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,35 1,16
---