Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 03:50
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00 -123,00
---
-141,00
---
Zysk (strata) brutto 374,00 447,00
19,5%
-909,00
---
Zysk (strata) netto 374,00 447,00
19,5%
-909,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 7 621,00 8 618,00
13,1%
9 551,00
10,8%
Kapitał własny 7 117,00 8 308,00
16,7%
6 817,00
-17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,10
15,9%
0,08
-17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
25,0%
-0,01
---