Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.20, godz. 23:33
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 -46,00
---
-129,00
---
Zysk (strata) brutto 755,00 374,00
-50,5%
758,00
102,7%
Zysk (strata) netto 755,00 374,00
-50,5%
758,00
102,7%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 7 171,00 7 621,00
6,3%
8 103,00
6,3%
Kapitał własny 6 743,00 7 117,00
5,5%
7 875,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
6,5%
0,09
9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-55,6%
0,01
125,0%