Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.03, godz. 22:40
kontakt
NEWAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 338 719,00 222 414,00
-34,3%
194 263,00
-12,7%
158 881,00
-18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 236,00 5 773,00
-80,9%
-1 713,00
---
-7 322,00
---
Zysk (strata) brutto 27 057,00 382,00
-98,6%
-11 296,00
---
-20 651,00
---
Zysk (strata) netto 21 436,00 1 491,00
-93,0%
-10 602,00
---
-20 881,00
---
Amortyzacja 8 349,00 8 369,00
0,2%
8 268,00
-1,2%
8 281,00
0,2%
Aktywa 1 853 422,00 1 625 308,00
-12,3%
1 643 733,00
1,1%
1 675 911,00
2,0%
Kapitał własny 511 673,00 514 063,00
0,5%
503 461,00
-2,1%
456 170,00
-9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,37 11,42
0,5%
11,19
-2,1%
10,14
-9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,03
-93,1%
-0,24
---
-0,46
---