Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 11:19
kontakt
CEREALPLT
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 932,00 41,00
-95,6%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7,00 6,00
-14,3%
-8,00
---
Zysk (strata) brutto 3,00 2,00
-33,3%
-10,00
---
Zysk (strata) netto 3,00 2,00
-33,3%
-10,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 304,00 85,00
-72,0%
96,00
12,9%
Kapitał własny 14,00 16,00
14,3%
5,00
-68,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
12,5%
0,00
-66,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
-0,01
---