Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 11:41
kontakt
CEREALPLT
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 815,00 17 470,00
98,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262,00 786,00
200,0%
Zysk (strata) brutto 39,00 290,00
643,6%
Zysk (strata) netto 26,00 247,00
850,0%
Amortyzacja 84,00 84,00
0,0%
Aktywa 8 516,00 8 680,00
1,9%
Kapitał własny 2 784,00 2 309,00
-17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,30
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,14
826,7%